برچسب- شناسایی کفش مناسب

کفش مناسب خودت را بپوش!

کفش مناسب خودت را بپوش!

هنگامی که لاستیک ماشینتان خراب شده باشد، اگر چه ماشین شما سالم است ولی نمیتوانید از ماشین خود استفاده کنید. بدن شما همانند ماشین میماند و مانند آن عمل میکند. [...]

بیشتر بدانید ...