آیا لازم است پس از ثبت سفارش تماس بگیرم و اطلاع بدهم؟

خیر نیازی به این کار نیست، سفارش شما به طور خودکار در سامانه ثبت خواهد شد.