آیا محصولات آماده با سایزبندی استاندارد وجود دارد؟

بله، محصولات آماده با سایزبندی استاندارد را میتوانید در دسته بندی R2W وب سایت درس ایگو مشاهده کنید.
همچنین در صفحه محصول مورد نظر می توانید سایز درخواستی را از میان گزینه های سایزهای استاندارد موجود در انبار درس ایگو انتخاب نمایید و یا با انتخاب گزینه “سایز خودم” از خدمات تولید سفارشی M2M و اندازه گیری در محل مجموعه درس ایگو بهره مند گردید.