پرو لباس های سفارشی به چه صورت خواهد بود؟ آیا امکان مراجعه حضوری جهت اندازه گیری و پرو وجود دارد؟

در صورت انتخاب پرو در محل، امکان پرو در محل موجود می باشد.
خیر، مطابق سیاستهای مجموعه درس ایگو مبنی بر حذف رفت و آمد مشتریان، مراجعه حضوری برای اندازه گیری و پرو امکان پذیر نیست.