آیا برای پارچه هایی که توسط خود مشتری تهیه شده امکان سفارش از مدل های موجود در سایت وجود دارد؟

در موارد خاص مانند موجود بودن پارچه می توانید از خدمات VIP استفاده نمایید تا متخصصان درس ایگو مشاوره لازم را ارائه دهند.