چگونه می توان از وضعیت سفارش مطلع شد؟

با ورود به سایت و در بخش پیگیری سفارشات، می توانید از وضعیت سفارش خود مطلع شوید. همچنین می توانید وارد حساب کاربری خود شوید و از قسمت ” سفارش ها” از وضعیت آن ها مطلع گردید.
شایان ذکر است که مجموعه درس ایگو با ارسال ایمیل نیز شما را در جریان سفارش خود قرار می دهد.