آیا میتوان برای شخص دیگری سفارش ثبت کرد؟

بله شما به راحتی میتوانید حین ثبت سفارش هنگامی که به مرحله ” اطلاعات ارسال” می رسید با انتخاب ” افزودن آدرس جدید” ، آدرس و مشخصات تحویل گیرنده سفارش را وارد نمایید. توجه داشته باشید که اگر مبلغ سفارش به صورت آنلاین پرداخت گردد، تحویل گیرنده سفارش باید به هنگام تحویل آن ، کارت شناسایی داشته باشد.
لازم به ذکر است که در صورتی که سفارش از نوع M2M باشد، نیاز است تا اندازه های شخص مورد نظر به دقت وارد شود.