آیا می توانم در روز های تعطیل و نیمه شب نیز سفارشات خود را ثبت کنم ؟

بله شما میتوانید در ۲۴ ساعت شبانه روز و تمام روز های هفته سفارش خود را ثبت کنید.حتی روز های تعطیل!
رسیدگی به سفارشات در اولین زمان کاری پس از ثبت سفارش خواهد بود.