پس از ثبت سفارش و اندازه گیری چه مدت زمانی طول خواهد کشید تا سفارش به دستمان برسد؟

زمان ارسال کالا با توجه به این که چه نوع خدماتی (M2M، VIP وR2W) انتخاب می کنید متفاوت است و هنگام ثبت سفارش تعیین و ارائه می گردد. همچنین این امکان وجود دارد که در بخش پیگیری سفارش زمان ارسال محصول را مشاهده فرمایید، لیکن تخمین زمان ارسال محصول متناسب با خدمات در خواستی به شرح زیر ارائه می گردد:
لباس های آماده (R2W): 2 روز کاری
لباس های سفارشی (M2M): 1 هفته کاری
خدمات طراحی و دوخت انحصاری (VIP): 3 هفته کاری