آیا امکان باز گرداندن محصولات وجود دارد؟(تا چند روز)

دِرِس ‏ایگو، ۷ روز فرصت برای اصلاح و تغییر سایز محصولات سفارشی (M2M) و ۷ روز فرصت برای بازگشت محصولات آماده (R2W) طبق قوانین درس ایگو، برای همه سفارشات بجز محصولاتی که جنبه بهداشتی داشته باشند در نظر گرفته است. ( برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید )