اگر وسایل جانبی مثل دکمه، کمربند یا وسایل دیگر در موقع تحویل کالا نباشد، چگونه می توان آن را تحویل گرفت؟

از آنجا که پس از تأیید تحویل کالا توسط مشتری، امکان پیگیری این نوع موارد از بخش حمل و نقل وجود ندارد، لطفاً پیش از تأیید تحویل کالا همه آیتم های سفارش داده شده را کنترل نمایید.
در موارد خاص لطفاً با بخش پشتیبانی تماس حاصل فرمایید تا پیگیری های لازم صورت گیرد.