اندازه گیری توسط درس ایگو

اندازه گیری توسط درس ایگو

درس ایگو برای رفاه حال همراهانش خدمات نوینی عرضه کرده است.

برای بهره مندی از این خدمت، شما میتوانید پس از رزرو وقت و دریافت ایمیل تایید، در قسمت انتخاب سایز گزینه اندازه گیری توسط درس ایگو را انتخاب کرده از امکان اندازه گیری در محلی که خودتان مشخص میکنید بهره مند گردید و در وقت خود صرفه جویی کنید!

اندازه گیری توسط خودم نیز خدمت دیگری از درس ایگو میباشد، شما میتوانید ابتدا قسمت اندازه های من در حساب کاربری خودتان را تکمیل کرده،سپس هنگام سفارش محصول مورد نظر، در قسمت انتخاب سایز گزینه اندازه گیری توسط خودم را انتخاب کرده و لباسی متناسب با اندازه های وارد شده توسط خودتان داشته باشید!

برای اندازه گیری دقیق تر، میتوانید از راهنمای اندازه گیری درس ایگو استفاده کنید!

رزرو وقت درس ایگو

[bookly-form hide=”staff_members”]