اندازه گیری توسط خودم

اندازه گیری توسط خودم

درس ایگو برای رفاه حال همراهانش خدمات نوینی عرضه کرده است.

برای بهره مندی از این خدمت، شما میتوانید هنگام سفارش محصول مورد نظر، در قسمت انتخاب سایز گزینه اندازه گیری توسط خودم را انتخاب کرده و لباسی متناسب با اندازه های وارد شده توسط خودتان داشته باشید!

برای اندازه گیری دقیق تر، میتوانید از راهنمای اندازه گیری درس ایگو استفاده کنید!

با انتخاب و رزرو زمان اندازه گیری توسط درس ایگو نیز میتوانید پس از رزرو وقت و دریافت ایمیل تایید، در قسمت انتخاب سایز گزینه اندازه گیری توسط درس ایگو را انتخاب کرده از امکان اندازه گیری در محلی که خودتان مشخص میکنید بهره مند گردید و در وقت خود صرفه جویی کنید!