محصولات vip درس ایگو


خدمات ویژه
(VIP)

خدماتی که در بخش VIP به شما ارائه می شود، باعث می شود تا شما خاص تر و متفاوت تر باشید.

در این نوع خدمت، لباس کاملا متناسب با سلیقه  شما و مخصوص شما طراحی می‏شود، همچنین تیم طراحی لباس درس ایگو، با توجه به مناسبت ها و نوع اندام شما و … ،شما را در انتخاب سبک و طراحی یاری می کنند. سپس طرح نهایی با توجه به سایز اندامی شما و مخصوص خودتان دوخته می شود.

ویژگی های خدمات ویژه درس ایگو